W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZĄT

Życie w jeziorze


Kartkówka WODA - 23.05.2017

Nacobezu
Co mam umieć do kartkówki:

Podręcznik s 41, 48, 52-53; ćwiczenia ed.pol. s. 81, 83, 86
Rozumiesz na czym polega obieg wody w przyrodzie.
Podasz przykłady wód stojących i płynących.                          
Wymienisz zwierzęta żyjące w jeziorze.                                     
Podajesz przykłady roślin żyjących w różnych strefach jeziora.           


Wiosenne kwiaty

Znaczenie i typy lasu

Nacobezu
Co mam umieć do kartkówki:

Rozpoznam na ilustracji typy lasu i zapiszę ich nazwy.
Podam przynajmniej 5 funkcji lasu.
Warto poćwiczyć:
http://learningapps.org/1141389
http://learningapps.org/view900335
http://learningapps.org/view1173420
http://learningapps.org/view1173288




Grzyby
Nacobezu
Co mam umieć do kartkówki:
Nazywam części budowy grzybów.
Wiem, czym się różnią.
Wymieniam po 5 przykładów grzybów jadalnych.
Wymieniam po 5 przykładów grzybów trujących.
Wiem, w jakiej warstwie rosną grzyby.

Na utrwalenie wiadomości mam 3 dni.



Nasze zeszyty:

  

 
  


Warstwy lasu
Nacobezu
Co mam umieć do kartkówki:

Nazywam warstwy lasu.
Wymieniam po 5 przykładów roślin rosnących w danej warstwie lasu.
Wymieniam po 5 przykładów zwierząt żyjących w danej warstwie lasu.

Na utrwalenie wiadomości mam 3 dni.


Prygotowania zwierząt do zimy
Nacobezu
Co mam umieć do kartkówki:

Wypiszę w punktach wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy:
- wymienię 5 głównych sposobów;
- wymienię przynajmniej po 2 przykłady w każdym sposobie;
-wymienię  przynajmniej po 1 nazwie zwierząt  do każdego przykładu.
W swojej pracy zastosuję wzór:
 Co robią?  - Jak to robią? -  Które zwierzęta to robią?
Na utrwalenie wiadomości mam 3 dni.


           
Rozpoznaję liście, znam ich budowę.
Nacobezu
Co mam umieć do kartkówki:
- Rozpoznaję i nazywam na rysunku liście (igły) oraz owoce drzew: jarzębiny, klonu, kasztanowca, dębu, sosny, świerka, jodły, modrzewia.
- Opisuję budowę liścia.
- Na utrwalenie wiadomości mam 3 dni. 




 Sprawdzam, co wiem: Rośliny uprawiane na polu. –13.10.2016

Nacobezu
Rozpoznaję i nazywam rośliny uprawne.
Wiem, do jakiej grupy należą.
Wiem, jakie korzyści mamy z uprawy roślin na polu.
Wiem, jakie kwiatostany mają rośliny uprawiane na polu.
Porządkuję czynności wykonywane w omawianych cyklach produkcyjnych: produkcja cukru, tkaniny.









Lapbook do wykonania w domuPole uprawne – termin do 17.10.16
zawartość:
Ilustracje i podpisy:
- rośliny zbożowe
- rośliny okopowe
rośliny włókniste
- rośliny oleiste
Jakie zboża mają kształt kolby, kłosa, wiechy
Zboża ozime
Przykłady roślin uprawianych na polu w innych krajach.
Produkty otrzymujemy z różnych rodzajów zbóż, roślin okopowych, oleistych, włóknistych
Cykl rozwoju ziemniaka
Cykle produkcyjne:
 „Od ziarenka do bochenka”
„Od buraka do lizaka”
 „Od siewu do tkaniny”

Jesienne prace polowe




 
    



Sprawdzam, co wiem - Budowa i rodzaje roślin  - 22.09.2016

Nacobezu
Uzupełniam schematy budowy podanych roślin.
Piszę jak nazywają się podane rośliny.
Podaję po 5 przykładów drzew, krzewów i roślin zielnych.


 TEST: CæyŠkélşeå đrâoŢzéwăoőjĹoőwĚeå đzéwÁişeŕršzäąétã      4.05.2016

 Zakres materiału: Zeszyt Ciekawostki, Podręcznik s. 93, 96-97 ćwiczenia zintegrowane s.  50, 53.

Kryteria sukcesu (NACOBEZU)

Kolorujesz bociana i osę zgodnie z wyglądem rzeczywistym.
Rozpoznajesz i nazywasz wskazane części ciała ptaka i owada.
Posiadasz podstawowe informacje dotyczące życia poznanych zwierząt.
Rozpoznajesz do jakiego zwierzęcia należy podany cykl rozwojowy.
Znasz kolejne etapy rozwoju podanych zwierząt.
Rozpoznajesz i nazywasz wskazane części kwiatu.
Rozpoznajesz i nazywasz wskazane części rośliny
Wiesz, czego potrzebuje roślina do prawidłowego rozwoju.
Rozpoznajesz do jakiej rośliny należy podany cykl rozwojowy.
Znasz kolejne etapy rozwoju podanej rośliny.


TEST  -   Zwiastuny wiosny  - 13.04.16

 Zakres materiału: Podręcznik s.65,67, ćwiczenia zintegrowane s. 35, zeszyt  Ciekawostki

Kryteria sukcesu (NACOBEZU)

Rozpoznaję i nazywam wiosenne kwiaty.
Koloruję kwiaty tak, aby wyglądały jak w rzeczywistości .
Rozpoznaję i nazywam ptaki zwiastujące wiosnę.
Wiem, jakie zmiany zachodzą wiosną w świecie zwierząt – uzupełniam mapę pamięci.
Wykonuję pracę czysto i estetycznie.
Wykonuję pracę poprawnie pod względem ortograficznym.

TEST  -   Skarby lasu i parku  - 30.10.15

 Zakres materiału: Podręcznik s.62-64, 68, ćwiczenia zintegrowane s. 44-47, zeszyt

 Kryteria sukcesu (NACOBEZU)

Wymieniam nazwy drzew iglastych.                                                                              
Wymieniam nazwy drzew liściastych.                                                                           
Wymieniam nazwy grzybów trujących.                                                                        
Wymieniam nazwy grzybów jadalnych.                                                                       
Wymieniam nazwy zwierząt żyjących w lesie lub parku.                                       
Wiem, jakie „skarby” można znaleźć w lesie lub parku.                                        
Rozpoznaję i nazywam rośliny leśne.                                                                            

 Tu możesz poćwiczyć: 
 Drzewa iglaste i liściaste
Rozpoznawanie gatunków drzew 
Grzyby trujące, jadalne i niejadalne 
Rozpoznawanie gatunków grzybów 

 

TEST  -   warzywa i owoce  - 21.10.15

Zakres materiału:  Podręcznik s. 34-35, 46-47, Ćwiczenia (ed.pol-przyr) s.25- 26, 32-33.

 Kryteria sukcesu (NACOBEZU)

Wymieniam nazwy polskich jesiennych warzyw i owoców
Nazywam wskazane części krzewu pomidora.
Rozpoznaję charakterystyczne cechy drzewa i krzewu.
Wiem które części warzyw jemy.
Wymieniam potrawy z ziemniaków.

Tu możesz poćwiczyć:
http://learningapps.org/363734 
http://learningapps.org/646928 
http://learningapps.org/491365 
http://learningapps.org/995022  


KARTKÓWKA - Ptasie odloty -21.09.15.

Zakres materiału:  Podręcznik s.18-20, Ćwiczenia (ed.pol-przyr) s. 13-15, zeszyt do polskiego - notatka.

Kryteria sukcesu (NACOBEZU)

Wiem, które z wymienionych ptaków odlatują z Polski do ciepłych krajów.    

Wiem, które z wymienionych ptaków pozostają w Polsce na zimę.                    

Rozpoznaję i nazywam sposoby przelotu ptaków.                                                 

Rozpoznaję i nazywam przestawione na rysunku ptaki.    

Koniecznie obejrzyj;
Ptaki - film

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz