GEOGRAFIA


POZNAJEMY PRZYRODĘ ŚWIATA
 

WYRUSZAMY NA PODBÓJ KOSMOSUODKRYWAMY AMERYKĘ
 Test: Przyroda świata  20.03.2017
 Zakres materiału: Podręcznik s 44-45; ćwiczenia s.27;  Ciekawostki Test: Krainy polarne  6.03.2017
 Zakres materiału: Podręcznik s 4; ćwiczenia s.2,3;  Ciekawostki

Kryteria sukcesu (NACOBEZU) 

Wiem, gdzie leży Arktyka i Antarktyda.
Znam podstawowe informacje na temat krain polarnych.
Wiem, jakie zwierzęta mieszkają na Antarktydzie i Arktyce.
Rozpoznaję zwierzę po opisie.

Rozpoznaję zwierzę na ilustracji.RUCH OBIEGOWY I OBROTOWY ZIEMI:

 Test: Skarby Ziemi  23.01.2017
 Zakres materiału: Zeszyt Ciekawostki, Podręcznik,. ćwiczenia zintegrowane 

Kryteria sukcesu (NACOBEZU) 

Wymieniasz bogactwa naturalne Ziemi z podziałem na:
- metale
- kały                                                                                                   
Wymieniasz produkty, jakie otrzymujemy z:
- żelaza
- siarki
- gliny
- ropy naftowej                                                                                     
Wiesz, z czego powstały:
- węgiel
- ropa naftowa                                                                                      
Znasz imię i nazwisko konstruktora pierwszej lampy naftowej.          
Znasz nazwę jednej z najstarszych kopalni soli w Europie, która znajduje się w Polsce.  
Wiesz, gdzie odkryto pierwsze złoża ropy naftowej.                            


 


Z NASZYCH ZESZYTÓW:  
 Test: Mapa i krajobrazy Polski  16.09.2016

 Zakres materiału: Zeszyt Ciekawostki, Podręcznik s. 8-9, ćwiczenia zintegrowane s.4.

Kryteria sukcesu (NACOBEZU) 

Wiesz, jakimi kolorami oznaczamy krajobrazy na mapie.
Zaznaczasz kierunki na mapie.
Określasz położenie podanych miast na podstawie mapy.
Rozpoznajesz na rysunku rodzaje krajobrazów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz