niedziela, 21 czerwca 2015

ZADANIE WAKACYJNE NR2

TEMAT: Wyślę do pani kartkę pocztową z pozdrowieniami z wakacji.

CEL: Potrafię kupić znaczek, poprawnie zaadresować kartkę pocztową i wysłać ją.
           Potrafię poprawnie (starannie i bez błędów) napisać pozdrowienia z wakacji.

 KRYTERIA SUKCESU (dla ucznia)
 1. Poprawnie napiszę pozdrowienia z wakacji na kartce pocztowej . 
 2. Zaadresuję prawidłowo kartkę.
 3. Samodzielnie kupię i nakleję znaczek we właściwym miejscu, wrzucę kartkę do skrzynki pocztowej. (Mogę też sam zrobić kartkę, narysować znaczek i przynieść kartkę do szkoły 2 września 2015r.)       
  4. Wykonam pracę starannie i bez błędów.  KRYTERIA SUKCESU (dla rodzica)
 1. Pokażę dziecku gdzie można kupić kartkę pocztową.
 2. Pomogę dziecku zredagować na brudno treść pozdrowień i odszukać ewentualne błędy.
 3. Dopilnuję, żeby dziecko poprawnie i starannie przepisało pozdrowienia i adres.

 4. Pójdę z dzieckiem na pocztę, pokażę mu, gdzie kupuje się znaczek, przypilnuję, żeby nakleiło go we właściwym miejscu i wrzuciło kartkę do skrzynki.
 5. Pozwolę, aby moje dziecko wykonało zadanie samodzielnie.

ZADANIE WAKACYJNE NR 1

TEMAT: Przeczytam przez wakacje wybraną przeze mnie książkę dla dzieci.
Wykonam metryczkę.

CEL: Rozumiem treść samodzielnie przeczytanej książki.
           Umiem wykonać metryczkę.

 KRYTERIA SUKCESU (dla ucznia)
 1. Wybiorę odpowiednią dla siebie książkę.
 2. Przeczytam ją ze zrozumieniem.
 3. Wykonam metryczkę:
          - zachowam podaną przez panią formę i wielkość pracy;
          - napiszę autora i tytuł książki (starannie i bez błędów);
          - narysuję rysunki związane z treścią książki;
          - zadbam o to, żeby rysunki były ciekawe i bogate w szczegóły;
          - pokoloruję rysunki i tło;
         - wykonam pracę czysto, starannie i estetycznie.
  4. Przyniosę metryczkę do pani 2 września 2015r. 

 KRYTERIA SUKCESU (dla rodzica)
 1. Pomogę dziecku wybrać odpowiednią dla niego książkę pamiętając o jego zainteresowaniach i poziomie umiejętności czytania.
 2. Pozwolę dziecku czytać książkę w wybrany przez nie sposób (na głos lub cicho), ale poproszę, aby opowiedziało mi przeczytaną treść (kolejne fragmenty lub rozdziały).
 3. Wydrukuję wysłany przez nauczyciela wzór metryczki lub przerysuję go na kartce z bloku.

 4. Dopilnuję, aby dziecko wykonało pracę samodzielnie, starannie i zgodnie z podanymi kryteriami.

 5. Zadbam o to, aby dziecko nie odkładało pracy na ostatnią chwilę i przyniosło metryczkę do szkoły w wyznaczonym terminie.