GŁÓWNE KRYTERIA KLASA 1-3PRACA DOMOWA
- Uważnie przepiszę z tablicy do zeszytu notatkę na temat pracy domowej.
- Jeśli nie mam zeszytu zapiszę notatkę w brudnopisie lub zaznaczę odpowiednie strony w ćwiczeniówce.
- Uważnie wysłucham dodatkowych wyjaśnień.
- Wykonam zadanie domowe samodzielnie, dokładnie 
i zgodnie z poleceniem.
- Moje praca będzie staranna i poprawna pod względem ortograficznym.
Mogę też:
- Poprosić rodziców o zmierzenie czasu pracy i zapiszę go pod zadaniem domowym.
- Ocenić swoją pracę „światłami” według następującej kolejności: czy praca była łatwa, czy praca była ciekawa, czy wykonałem/am ją starannie i poprawnie.

Zasady wykonywania poprawy prac
- Poprawę dyktand wykonuję w zeszycie do dyktand, poprawę prac w zeszycie – wykonuję w zeszycie.
- Poprawę pozostałych prac wykonuję na osobnej kartce i spinam ją z pracą klasową.
- Udzielam poprawnej odpowiedzi na każde pytanie, za które nie otrzymałem/am maksymalnej liczby punktów, korzystając z podpowiedzi nauczyciela lub samodzielnie.
- Poprawiam wszystkie błędy:
ortograficzne – (przekreślone dwa razy) układając z wyrazem, w którym popełniłem błąd zdanie;
W ułożonych zdaniach podkreślam na zielono wyraz, z którym miałem/am problem.
literowe – (skreślone litery) przepisując prawidłowo i kilkakrotnie (cała linijka) wyraz zawierający błędy;
interpunkcyjne – (dopisane lub skreślone kropki, przecinki itp.) przepisuję poprawnie całe zdanie stawiając w odpowiednich miejscach pominięte znaki interpunkcyjne;
stylistyczne i gramatyczne – (podkreślone wyrazy, wyrażenia, ze znakiem zapytania) – układam ponownie zdanie w poprawnej formie.
- Dyktanda:
Sprawdzam w słowniku ortograficznym, jaki błąd popełniłem/am w podkreślonym przez panią wyrazie lub zdaniu i poprawiam go zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.
- W zeszycie, ćwiczeniach - Uzupełniam wszystkie brakujące tematy, prace domowe itp. nawet jeśli byłem/am nieobecny.

OCENIANIE
- NAUCZYCIEL do oceniania używa czerwonego długopisu, zakreślaczy odblaskowych lub kredek (zielonej, żółtej i czerwonej).
- UCZEŃ do samooceny może użyć cienkopisów lub kredek, do oceny koleżeńskiej używa zielonego cienkopisu
- RODZIC  zapoznaje się z każdą oceną i podpisuje ją.


1 komentarz:

  1. Pani Basiu, fajne kwiatki będziemy robić. Pozdrawiam Igor Chruściel

    OdpowiedzUsuń