Ocenianie kształtujące - informacje wstępne

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ocenianie, które pomaga się uczyć
Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:
- nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
- uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się:
- trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich wartości,
- zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę,
- zachęca uczniów do samodzielności,
- stwarza uczniom warunki do współpracy,
- pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia,
- pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz